O nas

METVIL d.o.o.
Goriška cesta 25b
5270 AJDOVIŠČINA

ID št. za DDV: SI86372815
Matična številka: 6707297000

Družba je vpisana v Poslovni in sodni register pod Srg. št. 2014/45367.
Osnovni kapital družbe znaša 200.000,00 EUR.

TRR odprt pri Unicredit Banka Slovenija d.d., številka računa SI56 2900 0005 1750 424.
SWIFT: BACXSI22